Att bestiga ett berg

Bergsklättring låter ganska avancerat, men när man bestiger många berg, även några av de högsta bergen i världen, så handlar det mer om uthållig vandring än ren klippklättring. Visst måste man fortfarande på vissa ställen använda klätterutrustning och ta sig förbi branta partier, men ofta handar det om att orka gå uppför och när det gäller de högsta bergen, även klara av den tunnare luften med mindre syre. Men det gäller inte bara att tänka att det är toppen som är målet. På toppen är man bara halvvägs, eftersom man ska ta sig tillbaka också. Många olyckor sker på nedstigningen från berget för att klättraren tänker att man uppnått sitt mål och inte lägger lika stort fokus på att säkert ta sig tillbaka igen.

No comments yet.